Вкупна планирана и наводнувана површина по култури 2017/2018

Вкупна планирана и наводнувана површина по култури за сезона 2017/2018

Прегледи

23

Преземања

12

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Вкупна планирана и наводнувана површина по култури 2017/2018
Опис

Вкупна планирана и наводнувана површина по култури за сезона 2017/2018

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Променет
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus