Декември ,2018 година, цени на земјоделски ...

URL: http://www.agroberza.com.mk/

Од апстрактот на податочниот сет

Овој податочен сет ги опишува цените на земјоделските производи во РМ

Извор: Цени на земјоделски производи

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран непознат
Креирано на непознат
Формат XLS
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Декември ,2018 година, цени на земјоделски производи
Опис
Шема "http://www.agroberza.com.mk/"
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација