Фебруари, цени на земјоделски производи податоците сеневалидни

URL: https://data.gov.mk/dataset/9bb0592c-5b9d-49af-88e1-4cfe13e70dcd/resource/5a9f0426-9c28-4953-85af-cdde4476a82c/download/-.xlsx

Цени на одредени производи (овошје и зеленчук)

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Февруари 11, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Фебруари, цени на земјоделски производи
Опис Цени на одредени производи (овошје и зеленчук)
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-03-29T15:50:05.156631