Цени на земјоделски производи за месец Март ... Податоцитене се технички соодветни

URL: https://data.gov.mk/dataset/9bb0592c-5b9d-49af-88e1-4cfe13e70dcd/resource/0e280361-91b6-4b62-a3aa-d4d0146f6fb7/download/-.xlsx

Од апстрактот на податочниот сет

Овој податочен сет ги опишува цените на земјоделските производи во РМ

Извор: Цени на земјоделски производи

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Март 25, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Цени на земјоделски производи за месец Март 2019 година
Опис
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-03-29T15:50:08.972136