Regjistrohu për një llogari


Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore duhet të konfirmojnë identitetin e tyre duke dhënë një autorizim për shtimin e të dhënave në portal. Pasi konfirmohet identiteti i përfaqësuesit të shtetit, privilegjet e kërkuara të përdoruesit do të jepen nga Administratori i Sistemit.

* Fusha e kërkuar