Burimet e URL-së te seti i të dhënave të cilat u gjetën, paraqesin gabime kur vendosen.
Shiko Raportin
Setet e të dhënave klasifikohen në Tim Berners Lees 'Pesë yjet e hapjes - licencë e hapur, qasje të hapur, e strukturuar, format I hapur, URI-ja për entitetet, linqet (lidhur).
Shiko Raportin