Vlerësuesit e lëmisë së teknologjisë Informatike

Vlerësuesit e lëmisë së teknologjisë Informatike

Pamjet

60

Shkarkimet

20

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull Vlerësuesit e lëmisë së teknologjisë Informatike
Përshkrimi

Vlerësuesit e lëmisë së teknologjisë Informatike

Tema/subjekti Qeveria dhe sektori publik
Mirëmbajtësi Станислав Василковски
Emaili i mirëmbajtësit sysadmin@test.com
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca vjetor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit 27-11-2018
Vendndodhja Maqedoni
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus