ttotpoweha-cnpoba-boda-od-jktt-od-ttpo6nwtnn-cb-hnkojie-n-kap6nhun-3a-2019-rodnha

Pamjet

0

Shkarkimet

1

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Bujqësia, pylltaria, peshkimi dhe ushqimi
Mirëmbajtësi Јордан Трајчевски
Emaili i mirëmbajtësit j.trajcevski@hszletovica.com.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca vjetor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit 06-01-2020
Vendndodhja Probishtip
Modified
Version 1.0
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.0247333, 42.0707777], [22.0247333, 41.8569363], [22.361047, 41.8569363], [22.361047, 42.0707777], [22.0247333, 42.0707777]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus