Regjistri i mjekëve, farmacistëve dhe punonjësve të tjerë të kujdesit shëndetësor dhe bashkëpunëtorëve në Sistemin Kombëtar

Regjistri përmban të gjithë mjekët, farmacistët dhe punonjësit e tjerë shëndetësorë dhe bashkëpunëtorët e krijuar në Sistemin Kombëtar të Regjistrimeve Elektronike në Kujdesin Shëndetësor për të cilin HIF lëshoi një faks

Pamjet

234

Shkarkimet

266

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull Regjistri i mjekëve, farmacistëve dhe punonjësve të tjerë të kujdesit shëndetësor dhe bashkëpunëtorëve në Sistemin Kombëtar
Përshkrimi

Regjistri përmban të gjithë mjekët, farmacistët dhe punonjësit e tjerë shëndetësorë dhe bashkëpunëtorët e krijuar në Sistemin Kombëtar të Regjistrimeve Elektronike në Kujdesin Shëndetësor për të cilin HIF lëshoi një faks

Tema/subjekti Shëndetësia
Mirëmbajtësi Министерство за здравство
Emaili i mirëmbajtësit mojtermin@zdravstvo.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca tremujor
Burim http://mojtermin.mk/map
Gjuhë
  • Maqedonas
  • Angleze
Identifikuesi tjetër
Origjina Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Burime të ngjashme
Data e leshimit 26-09-2018
Vendndodhja Maqedoni
Modified 27-11-2019
Version 1.0
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus