Regjistri i institucioneve në Sistemin Kombëtar të Regjistrimeve Elektronike në Shëndetësi

Regjistri përmban të gjitha objektet shëndetësore të krijuara në Sistemin Kombëtar për Regjistrimet Elektronike në Shëndetësi.

Pamjet

125

Shkarkimet

74

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull Regjistri i institucioneve në Sistemin Kombëtar të Regjistrimeve Elektronike në Shëndetësi
Përshkrimi

Regjistri përmban të gjitha objektet shëndetësore të krijuara në Sistemin Kombëtar për Regjistrimet Elektronike në Shëndetësi.

Tema/subjekti Shëndetësia
Mirëmbajtësi Министерство за здравство
Emaili i mirëmbajtësit mojtermin@zdravstvo.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca tremujor
Burim http://mojtermin.mk/map
Gjuhë
  • Maqedonas
  • Angleze
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit 26-09-2018
Vendndodhja Maqedoni
Modified 20-09-2019
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus