pernctap-ha-uehn-n-3akynhnhn-ha-hedbnxhoctn

Pamjet

89

Shkarkimet

116

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti
 • Ekonomia dhe financat
 • Qeveria dhe sektori publik
 • Rajonet dhe qytetet
 • Popullsia dhe shoqëria
Mirëmbajtësi Васил Мишковски
Emaili i mirëmbajtësit v.miskovski@katastar.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me http://www.katastar.gov.mk/прописи/правилници/
Dokumentacion http://www.katastar.gov.mk/прописи/правилници/
Frekuenca dyjavor
Burim http://www.katastar.gov.mk/професионални-корисници/регистар-на-цени-и-закупнини-на-недвиж/
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit 01-01-2018
Vendndodhja Maqedoni
Modified 30-09-2018
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
  Ka pjesë
   spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
   Komentet u mundësuan nga Disqus