pernctap-ha-bejiedporepnn-bo-pm

Pamjet

32

Shkarkimet

33

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Shëndetësia
Mirëmbajtësi Виктор Митевски
Emaili i mirëmbajtësit viktor.mitevski@malmed.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca gjashtëmujor
Burim https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/wholesales
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit
Vendndodhja Maqedoni
Modified 27-11-2019
Version 1.0
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus