Burim i paidentifikuar Të dhënatjanë adekuate në mënyrë teknike

URL: http://data.gov.mk/dataset/862ad12c-6ce1-4fc7-adba-00256256d710/resource/53314181-3616-499a-8d7f-41c7bbbcf6fb/download/registarzdruzenijagraganisocijalnazastita20190109.csv

Kjo faqe burimore nuk është në dispozicion në këtë moment. Kliko këtu për më tepër informacione

Shkarko burimin

Hapje

Arsyeja
Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
  • Kontrolluar: Dhjetor 27, 2020

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit Janar 9, 2019
Krijuar i panjohur
Formati CSV
Licenca Creative Commons CCZero
Emër
Përshkrimi
Skemë
Opsionet e validimit
Statusi i vlefshmëris success
Treguesi i afatit të vlefshmërisë 2020-02-20T13:38:20.408948