pernctap-ha-3dpyxehnja-ha-rparahn-od-o6jiacta-ha-counjajihata-3awtnta

Pamjet

42

Shkarkimet

37

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Popullsia dhe shoqëria
Mirëmbajtësi Милица Коцевска
Emaili i mirëmbajtësit mkocevska@mtsp.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca vjetor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit 09-01-2019
Vendndodhja Maqedoni
Modified 09-01-2019
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus