pernctap-3a-odo6peha-xpaha-3a-noce6ha-hytpntnbha-ynotpe6a

Pamjet

18

Shkarkimet

10

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti
  Mirëmbajtësi Виолета Душкоска, Анушка Миновска
  Emaili i mirëmbajtësit vdushkoska@fva.gov.mk
  Të drejtat e qasjes
  Në përputhje me
  Dokumentacion
  Frekuenca
  Burim
  Gjuhë Maqedonas
  Identifikuesi tjetër
  Origjina
  Burime të ngjashme
  Data e leshimit
  Vendndodhja
  Modified
  Version
  Shënimet e versionit
  Është pjesë e
   Ka pjesë
    Komentet u mundësuan nga Disqus