o6pa6otehn-xaji6n-n-npnrobopn-ha-admnhnctpatnbhn-cjiyx6ehnun-2020

Pamjet

0

Shkarkimet

8

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti
  Mirëmbajtësi Катерина Манева
  Emaili i mirëmbajtësit k.maneva@aa.mk
  Të drejtat e qasjes
  Në përputhje me
  Dokumentacion
  Frekuenca mujor
  Burim
  Gjuhë Maqedonas
  Identifikuesi tjetër
  Origjina
  Burime të ngjashme
  Data e leshimit
  Vendndodhja
  Modified
  Version 1.0
  Shënimet e versionit
  Është pjesë e
   Ka pjesë
    Komentet u mundësuan nga Disqus