ncnjiatehn-cpedctba-no-mepkn-3a-2017-rodnha

Pamjet

88

Shkarkimet

30

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Bujqësia, pylltaria, peshkimi dhe ushqimi
Mirëmbajtësi Катерина Даркоска
Emaili i mirëmbajtësit katerina.darkoska@ipardpa.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca gjashtëmujor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina АФПЗРР
Burime të ngjashme https://datagovmk.keitaro.app/dataset/60870dab-a37b-4e3e-a9a1-fc77556a44e7/resource/e68043f2-aeb3-41a4-bd7d-a9bb577769ba/download/2.1.7-2017-.csv
Data e leshimit 12-11-2018
Vendndodhja Maqedoni
Modified
Version 1.0
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus