n3dawhoct-ha-n3bopot-ctydehhnua-3a-2020-rodnha-ttpotok

Pamjet

0

Shkarkimet

8

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Bujqësia, pylltaria, peshkimi dhe ushqimi
Mirëmbajtësi Сашо Штерјоски
Emaili i mirëmbajtësit jpstudencica@yahoo.com
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca tremujor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit
Vendndodhja
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      Komentet u mundësuan nga Disqus