n3dawhoct-ha-n3bopot-ctydehhnua-3a-2020-rodnha-bodoctoj

Pamjet

0

Shkarkimet

6

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Bujqësia, pylltaria, peshkimi dhe ushqimi
Mirëmbajtësi Сашо Штерјоски
Emaili i mirëmbajtësit jpstudencica@yahoo.com
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca tremujor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit
Vendndodhja Kërçovë
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.6881537, 41.6753324], [20.6881537, 41.3240008], [21.1367945, 41.3240008], [21.1367945, 41.6753324], [20.6881537, 41.6753324]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus