n3bewtaj-3a-pa6otata-ha-dpxabhnot-nhcnektopat-3a-3emjodejictbo-3a-nepnod-jahyapn-jyhn-2020

Pamjet

0

Shkarkimet

12

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Bujqësia, pylltaria, peshkimi dhe ushqimi
Mirëmbajtësi
Emaili i mirëmbajtësit
Të drejtat e qasjes
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit
Vendndodhja
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      Komentet u mundësuan nga Disqus