kohehhn-pebn3opckn-n3bewtan-2015-2019

Pamjet

0

Shkarkimet

0

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Qeveria dhe sektori publik
Mirëmbajtësi Александар Поповски
Emaili i mirëmbajtësit aleksandar.popovski@dzr.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca përditësohet vazhdimisht
Burim http://www.dzr.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1090
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit 01-12-2019
Vendndodhja Maqedoni
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus