katajior-ha-ynpabata-3a-qpnhahcncko-pa3y3habahbe

Pamjet

20

Shkarkimet

7

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Qeveria dhe sektori publik
Mirëmbajtësi
Emaili i mirëmbajtësit
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit
Vendndodhja
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      Komentet u mundësuan nga Disqus