katajior-ha-nodatohhn-cetobn-mbp

Pamjet

70

Shkarkimet

27

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti
  Mirëmbajtësi Никица Петрушевски
  Emaili i mirëmbajtësit kontakt@moi.gov.mk
  Të drejtat e qasjes
  Në përputhje me
  Dokumentacion
  Frekuenca
  Burim
  Gjuhë Maqedonas
  Identifikuesi tjetër
  Origjina
  Burime të ngjashme
  Data e leshimit
  Vendndodhja
  Modified
  Version
  Shënimet e versionit
  Është pjesë e
   Ka pjesë
    Komentet u mundësuan nga Disqus