katajior-ha-nodatohhn-cetobn

Pamjet

28

Shkarkimet

14

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Qeveria dhe sektori publik
Mirëmbajtësi Флоре Ставревска
Emaili i mirëmbajtësit flore.donevska@mioa.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca i çrregullt
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit
Vendndodhja
Modified
Version 1.1
Shënimet e versionit Додефиниран каталог за ДУИ
Është pjesë e
    Ka pjesë
      Komentet u mundësuan nga Disqus