Lista e web-serviseve të cilat janë në dispozicion, Interoperabiliteti

Lista e web-serviseve të cilat janë në dispozicion, Interoperabiliteti

Pamjet

101

Shkarkimet

50

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull Lista e web-serviseve të cilat janë në dispozicion, Interoperabiliteti
Përshkrimi

Lista e web-serviseve të cilat janë në dispozicion, Interoperabiliteti

Tema/subjekti
  Mirëmbajtësi Станислав Василковски
  Emaili i mirëmbajtësit stanislav.vasilkovski@mioa.gov.mk
  Të drejtat e qasjes
  Në përputhje me
  Dokumentacion
  Frekuenca tjetër
  Burim
  Gjuhë Maqedonas
  Identifikuesi tjetër
  Origjina
  Burime të ngjashme
  Data e leshimit
  Vendndodhja Shkup
  Modified
  Version
  Shënimet e versionit
  Është pjesë e
   Ka pjesë
    spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
    Komentet u mundësuan nga Disqus