i-kbaptajieh-n3bewtaj-3a-n3bo3-ha-bnho-2019-rodnha

Pamjet

10

Shkarkimet

73

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Bujqësia, pylltaria, peshkimi dhe ushqimi
Mirëmbajtësi
Emaili i mirëmbajtësit
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit
Vendndodhja Shkup
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus