Dëme seksuale nga viti 2010 deri në vitin 2017

Pamjet

62

Shkarkimet

61

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull Dëme seksuale nga viti 2010 deri në vitin 2017
Përshkrimi
Tema/subjekti
  Mirëmbajtësi Никица Петрушевски
  Emaili i mirëmbajtësit kontakt@moi.gov.mk
  Të drejtat e qasjes publik
  Në përputhje me
  Dokumentacion
  Frekuenca dyjavor
  Burim
  Gjuhë Maqedonas
  Identifikuesi tjetër
  Origjina
  Burime të ngjashme
  Data e leshimit
  Vendndodhja
  Modified
  Version
  Shënimet e versionit
  Është pjesë e
   Ka pjesë
    Komentet u mundësuan nga Disqus