doarahba-ha-typnctn-n-hokebahba-ha-typnctn-no-rodnhn-n-meceun

Pamjet

0

Shkarkimet

20

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Qeveria dhe sektori publik
Mirëmbajtësi Горан Киранџиски
Emaili i mirëmbajtësit goran.kirandziski@stat.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca mujor
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit 20-12-2019
Vendndodhja Shkup
Modified
Version 1.0
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus