gjendja qe nuk lejohet tregetija me drog

Pamjet

29

Shkarkimet

20

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull gjendja qe nuk lejohet tregetija me drog
Përshkrimi
Tema/subjekti
  Mirëmbajtësi Никица Петрушевски
  Emaili i mirëmbajtësit kontakt@moi.gov.mk
  Të drejtat e qasjes publik
  Në përputhje me
  Dokumentacion
  Frekuenca
  Burim
  Gjuhë Maqedonas
  Identifikuesi tjetër
  Origjina
  Burime të ngjashme
  Data e leshimit
  Vendndodhja
  Modified
  Version
  Shënimet e versionit
  Është pjesë e
   Ka pjesë
    Komentet u mundësuan nga Disqus