byuet-ha-yjtt-3a-2019-rodnha

Pamjet

0

Shkarkimet

5

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Ekonomia dhe financat
Mirëmbajtësi Стефанија Јовиќевиќ
Emaili i mirëmbajtësit Stefanija.Jovikjevikj@ujp.gov.mk
Të drejtat e qasjes publik
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca
Burim http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/1564
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit 30-10-2020
Vendndodhja Shkup
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      Komentet u mundësuan nga Disqus