budjet-dksk

Pamjet

0

Shkarkimet

6

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull
Përshkrimi
Tema/subjekti Drejtësia, sistemi ligjor dhe siguria publike
Mirëmbajtësi Даниела Трајчевска
Emaili i mirëmbajtësit d.trajcevska@dksk.org.mk
Të drejtat e qasjes
Në përputhje me
Dokumentacion
Frekuenca
Burim
Gjuhë Maqedonas
Identifikuesi tjetër
Origjina
Burime të ngjashme
Data e leshimit
Vendndodhja
Modified
Version
Shënimet e versionit
Është pjesë e
    Ka pjesë
      Komentet u mundësuan nga Disqus