gjithsej kriminal i organizuar ekonomik

Pamjet

32

Shkarkimet

22

Të dhëna dhe burime

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Titull gjithsej kriminal i organizuar ekonomik
Përshkrimi
Tema/subjekti
  Mirëmbajtësi Никица Петрушевски
  Emaili i mirëmbajtësit kontakt@moi.gov.mk
  Të drejtat e qasjes publik
  Në përputhje me
  Dokumentacion
  Frekuenca dyjavor
  Burim
  Gjuhë Maqedonas
  Identifikuesi tjetër
  Origjina
  Burime të ngjashme
  Data e leshimit
  Vendndodhja
  Modified
  Version
  Shënimet e versionit
  Është pjesë e
   Ka pjesë
    Komentet u mundësuan nga Disqus