Жаришни точки во поројните корита

Содржи податоци за жаришни точки во поројните корита по општини на територија на Град Скопје

Прегледи

0

Преземања

4

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Жаришни точки во поројните корита
Опис

Содржи податоци за жаришни точки во поројните корита по општини на територија на Град Скопје

Категорија/тема Животна средина
Одржувач Оливера Николовска Савиќ
Е-пошта на одржувачот olivera.nikolovska.savikj@skopje.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација https://drive.google.com/file/d/16oSUDNPS4g6eRtQXsXzwo_63UpD62n6P/view
Фреквенција нерегуларно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло Град Скопје - Сектор за заштита на животната средина; Податоците се преземени од Студијата за ерозија на Град Скопје која содржи податоци за интензитетот на ерозија за целиот Скопски регион и одделно по општини
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus