Процедура за субвенции

Процедура за одговорностите и должностите на вработените во Одделението за социјална заштита на Секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на деца и здравствена заштита во Општина Куманово, при спроведување на постапката

Прегледи

0

Преземања

0

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Процедура за субвенции
Опис

Процедура за одговорностите и должностите на вработените во Одделението за социјална заштита на Секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на деца и здравствена заштита во Општина Куманово, при спроведување на постапката

Категорија/тема
  Одржувач
  Е-пошта на одржувачот
  Права за пристап
  Во согласност со
  Документација
  Фреквенција
  Извор
  Јазик Македонски
  Друг идентификатор
  Потекло
  Поврзан ресурс
  Датум на издавање
  Локација
  Modified
  Верзија
  Забелешки за верзијата
  Е дел од
   Има дел
    коментари овозможени од Disqus