Службени трошоците на носителите на јавни функции

Како дел од заложбите на Владата на Република Северна Македонија за поголема дигитална транспарентност, во овој податочен сет можете да ги најдете податоците кои се дел од Алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавни функции, каде можете да ги разгледате и споредувате службените трошоците на Претседателот на Владата на Република Македонија, Замениците на претседателот, Министрите, Министрите без ресор, Замениците министри, Генералниот секретар на Владата и Државните секретари на министерствата.

Прегледи

48

Преземања

42

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Службени трошоците на носителите на јавни функции
Опис

Како дел од заложбите на Владата на Република Северна Македонија за поголема дигитална транспарентност, во овој податочен сет можете да ги најдете податоците кои се дел од Алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавни функции, каде можете да ги разгледате и споредувате службените трошоците на Претседателот на Владата на Република Македонија, Замениците на претседателот, Министрите, Министрите без ресор, Замениците министри, Генералниот секретар на Владата и Државните секретари на министерствата.

Категорија/тема
  • Економија и финансии
  • Влада и јавен сектор
Одржувач
Е-пошта на одржувачот servisi@vlada.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација https://vlada.mk/otchetnost-troshoci
Фреквенција двапати во годината
Извор https://vlada.mk/otchetnost-troshoci
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс https://vlada.mk/otchetnost-troshoci
Датум на издавање 01-06-2019
Локација Македонија
Modified 10-10-2019
Верзија 4.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus