Регистар на лекари, фармацевти и други здравствени работници и соработници во Националниот систем

Регистарот ги содржи сите креирани лекари, фармацевти и други здравствени работници и соработници во Националниот систем за електронски евиденции во здравството за кои ФЗОМ издал факсимил

Прегледи

234

Преземања

346

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на лекари, фармацевти и други здравствени работници и соработници во Националниот систем
Опис

Регистарот ги содржи сите креирани лекари, фармацевти и други здравствени работници и соработници во Националниот систем за електронски евиденции во здравството за кои ФЗОМ издал факсимил

Категорија/тема Здравство
Одржувач Министерство за здравство
Е-пошта на одржувачот mojtermin@zdravstvo.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција квартално
Извор http://mojtermin.mk/map
Јазик
  • Македонски
  • Англиски
Друг идентификатор
Потекло Министерство за здравство, Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Поврзан ресурс
Датум на издавање 26-09-2018
Локација Македонија
Modified 27-11-2019
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus