Каталог на Агенција за филм

Каталог на отворени податоци распоредени на податочни сетови

Прегледи

9

Преземања

9

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на Агенција за филм
Опис

Каталог на отворени податоци распоредени на податочни сетови

Категорија/тема Образование, култура и спорт
Одржувач Билјана Лунга Филиповска
Е-пошта на одржувачот biljana.lunga@filmagerncy.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со http://filmfund.gov.mk/
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло Агенција за филм на Република Македонија
Поврзан ресурс
Датум на издавање 24-12-2018
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus