Регистар на установи во Националниот систем за електронски евиденции во здравството

Регистарот ги содржи сите креирани здравствени установи во Националниот систем за електронски евиденции во здравството.

Прегледи

125

Преземања

105

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на установи во Националниот систем за електронски евиденции во здравството
Опис

Регистарот ги содржи сите креирани здравствени установи во Националниот систем за електронски евиденции во здравството.

Категорија/тема Здравство
Одржувач Министерство за здравство
Е-пошта на одржувачот mojtermin@zdravstvo.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција квартално
Извор http://mojtermin.mk/map
Јазик
  • Македонски
  • Англиски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 26-09-2018
Локација Македонија
Modified 20-09-2019
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus