Регистар на кратенки

Регистар на кратенки

Прегледи

17

Преземања

8

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на кратенки
Опис

Регистар на кратенки

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Даниела Јакимовска
Е-пошта на одржувачот d.jakimovska83@gmail.com
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација is.gov.mk
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс XLS
Датум на издавање
Локација
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      коментари овозможени од Disqus