Регистар на лекови

Ригистарот содржи податоци за сите регистрирани лекови во Република Македонија, мало продажна, големо продажна цена, референтна цена, цена на позитивна листа, својства на лековите и тн.

Прегледи

189

Преземања

217

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на лекови
Опис

Ригистарот содржи податоци за сите регистрирани лекови во Република Македонија, мало продажна, големо продажна цена, референтна цена, цена на позитивна листа, својства на лековите и тн.

Категорија/тема Здравство
Одржувач Министерство за здравство
Е-пошта на одржувачот mojtermin@zdravstvo.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција квартално
Извор https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/drugsregister/overview
Јазик
  • Македонски
  • Англиски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 26-09-2018
Локација Македонија
Modified 20-11-2019
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus