Регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита

Регистарот содржи податоци за здруженијата на граѓани од областа на социјалната заштита (НВО)

Прегледи

42

Преземања

37

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита
Опис

Регистарот содржи податоци за здруженијата на граѓани од областа на социјалната заштита (НВО)

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Милица Коцевска
Е-пошта на одржувачот mkocevska@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција годишно
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 09-01-2019
Локација Македонија
Modified 09-01-2019
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus