Регистар на закони

Регистар на закони

Прегледи

23

Преземања

15

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Регистар на закони
Опис

Регистар на закони

Категорија/тема Влада и јавен сектор
Одржувач Даниела Јакимовска
Е-пошта на одржувачот d.jakimovska83@gmail.com
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација is.gov.mk
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс XLS
Датум на издавање
Локација Скопје
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus