Финансиски извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2019 година

Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за 2019 година Квартално

Прегледи

0

Преземања

0

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Финансиски извештај за работењето на ЈП ХС Злетовица за 2019 година
Опис

Извештај за финансиското работење на ЈП ХС Злетовица за 2019 година Квартално

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Јордан Трајчевски
Е-пошта на одржувачот j.trajcevski@hszletovica.com.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција квартално
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 23-04-2019
Локација Пробиштип
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.0247333, 42.0707777], [22.0247333, 41.8569363], [22.361047, 41.8569363], [22.361047, 42.0707777], [22.0247333, 42.0707777]]]}
      коментари овозможени од Disqus