Интерни огласи октомври 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/8f04da66-feb0-4ffb-a7eb-7650fb785ebe/resource/a5027be5-940b-4f02-a25b-7813cd910464/download/-2019.xlsx

Интерни огласи октомври 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Септември 27, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Ноември 8, 2019
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи октомври 2019
Опис Интерни огласи октомври 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација