Интерни огласи декември 2019

URL: http://data.gov.mk/dataset/8f04da66-feb0-4ffb-a7eb-7650fb785ebe/resource/6e4cc9d9-8d65-46c2-848e-e82dcd1e03b9/download/-2019.xlsx

Интерни огласи декември 2019

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Август 9, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 10, 2020
Креирано на непознат
Формат .xlsx
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Интерни огласи декември 2019
Опис Интерни огласи декември 2019
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација