Извештај за семејно насилство

Извештајот содржи структурни и сумарни податоци за пријавените случаи на семејно насилство

Прегледи

49

Преземања

24

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Извештај за семејно насилство
Опис

Извештајот содржи структурни и сумарни податоци за пријавените случаи на семејно насилство

Категорија/тема Население и општество
Одржувач Милица Коцева
Е-пошта на одржувачот mkoceva@mtsp.gov.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција на секои три месеци
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 09-01-2019
Локација Македонија
Modified 09-01-2019
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus