Методологија за проценка на ризик при планирање на инспекциски надзор

Методологија за проценка на ризик при планирање на инспекциски надзор

Прегледи

0

Преземања

15

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Методологија за проценка на ризик при планирање на инспекциски надзор
Опис

Методологија за проценка на ризик при планирање на инспекциски надзор

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач
Е-пошта на одржувачот
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање
Локација Македонија
Modified
Верзија
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.4529023, 42.3735359], [20.4529023, 40.8536596], [23.034051, 40.8536596], [23.034051, 42.3735359], [20.4529023, 42.3735359]]]}
      коментари овозможени од Disqus