Конечни ревизорски извештаи

URL: http://www.dzr.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1090

Објавени ревизорски извештаи на ДЗР

Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран непознат
Креирано на непознат
Формат непознат
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име Конечни ревизорски извештаи
Опис Објавени ревизорски извештаи на ДЗР
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација
Временска ознака на валидација