Податоци-ДПРМ Податоцитене се технички соодветни

URL: http://data.gov.mk/dataset/923cf240-611d-4a7f-902b-b9cbc63a5810/resource/842a17eb-847d-4e37-82ba-e0a02c7ef5ae/download/katalog-.xlsx

Податоци-ДПРМ

Овој приказ на ресурс не е достапен во моментот. Притиснете тука за повеќе информации.

Преземете ресурс

0 од 5

Отвореност

Причина
Лиценцата не е отворена
  • Проверено: Ноември 29, 2020

Дополнителни информации

Поле Вредност
Последно ажуриран Јануари 3, 2019
Креирано на непознат
Формат XLSX
Лиценца Лиценца не е обезбедена
Име
Опис Податоци-ДПРМ
Шема
Опции за валидација
Статус на валидација failure
Временска ознака на валидација 2019-12-20T17:28:03.706793