Каталог на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје

Каталог на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје

Прегледи

13

Преземања

9

Податоци и ресурси

Додатни информации

Поле Вредност
Наслов Каталог на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје
Опис

Каталог на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје

Категорија/тема Земјоделство, шумарство, рибарство и храна
Одржувач Амина Мујовиќ
Е-пошта на одржувачот info@agroberza.com.mk
Права за пристап јавни
Во согласност со
Документација
Фреквенција друго
Извор
Јазик Македонски
Друг идентификатор
Потекло
Поврзан ресурс
Датум на издавање 21-01-2019
Локација Скопје
Modified
Верзија 1.0
Забелешки за верзијата
Е дел од
    Има дел
      spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[21.3154077, 42.0491811], [21.3154077, 41.9400344], [21.5377092, 41.9400344], [21.5377092, 42.0491811], [21.3154077, 42.0491811]]]}
      коментари овозможени од Disqus